Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Dolnośląski
PTI Oddział Dolnośląski

Prośba o aktualizację danych

Hanna Mazur (hanna.mazur@pwr.wroc.pl) , 2017-02-05

Członków ODS PTI bardzo prosimy o aktualizację danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny), jeśli uległy one zmianie, a w szczególności, jeśli nie otrzymaliście Państwo wiadomości e-mail wysłanych w listopadzie i w grudniu 2016 roku oraz 1 stycznia 2017 r.
Prosimy również o wpłatę składki PTI za 2017 r. (ew. też za lata poprzednie, jeśli nie zostały opłacone).

XIII edycja konkursu im. W. Lipskiego

Hanna Mazur (hanna.mazur@pwr.wroc.pl) , 2017-02-02

Rada Nagrody ogłasza XIII konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców w zakresie informatyki.
Sponsorem instytucjonalnym Nagrody jest Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata jest udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydatów. O nagrodę mogą ubiegać się osoby, które nie przekroczyły 30 roku życia (lub 32 roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej albo w instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki.
Wysokość nagrody: 12 tys zł (brutto)
Termin składania wniosków: do 21 kwietnia 2017 r.
więcej >> 1

Patronat ODS dla Kariera IT

Hanna Mazur (hanna.mazur@pwr.wroc.pl) , 2017-01-18

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego objął patronatem honorowym wydarzenie Kariera IT 2, które odbędzie się 11 lutego 2017 r., w hotelu Ibis Styles Wrocław Centrum. Zapraszamy do rejestracji i udziału.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety PTI

Hanna Mazur (hanna.mazur@pwr.wroc.pl) , 2017-01-17

Polskie Towarzystwo Informatyczne pod patronatem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Stowarzyszenia Project Management Polska (International Project Management Association – IPMA Polska) oraz Project Management Instutite Wrocław Branch zaprasza do badania 3 dotyczącego stanu realizacji projektów informacyjnych w Polsce z lat 2014-2017.

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety 4.

Wyniki ankiety będą udostępnione osobom, które podadzą swój adres e-mail po wypełnieniu ankiety.

Kierownik projektu: dr inż. Kazimierz Frączkowski
Zespół badawczy: prof. PWr. dr hab. inż. Barbara Gładysz, dr inż. Ewa Prałat, mgr Hanna Mazur, mgr inż. Joanna Jastrzębska, mgr inż. Paweł Rola, mgr inż. Andrzej Misiaszek, mgr Agnieszka Skomra
Konsultanci: prof. zw. dr hab. inż. Dorota Kuchta, prof. PWr. dr hab. Zygmunt Mazur

Relacja z uroczystości ogłoszenia wyników XXXIII KPM

Hanna Mazur (hanna.mazur@pwr.wroc.pl) , 2017-01-17

13.01.2017 r. Klubie Profesorskim Politechniki Wrocławskiej miała miejsce uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród Laureatom XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki .

16 grudnia 2016 r. Komisja Konkursowa w składzie:
prof. PWr. dr hab. Zygmunt Mazur (przewodniczący),
prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński, prof. dr hab. inż. Andrzej Kwiecień, prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, prof. PWr. dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. dr hab. inż. Marian Noga oraz dr inż. Zbigniew Szpunar (sekretarz),
wyłoniła zwycięzców.

Nagrodzeni:
I nagroda
- mgr Agnieszka Paszkowska
A Study of Routing-Layer Failure Detection in Low-Power Wireless Networks
II nagroda
- mgr inż. Jakub Sawicki
Identification of low sensitivity regions for inverse problems solutions
III nagroda
- mgr Paweł Wieczorek
Formalizacja w systemie Coq algorytmu normalizacji przez ewaluacje dla teorii typów Martin-Löfa
Trzy równorzędne wyróżnienia
- mgr inż. Grzegorz Brodny Monitor emocji w interakcji człowiek-komputer
- mgr inż. Łukasz Jarząbek Porównanie wydajności i elastyczności programowania z wykorzystaniem mechanizmów unified memory oraz dynamic parallelism do tradycyjnego API programistycznego na platformie CUDA
- mgr Jakub Tarnawski A constant-factor approximation algorithm for the Asymmetric Traveling Salesman Problem on graphs with zero-one edge weights.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi wynikami 5 konkursu.

Historia konkursu jest dostępna na stronie 6.
Skład Komitetu Organizacyjnego: mgr Hanna Mazur (przewodnicząca), dr inż. Paweł Mazur, dr inż. Anita Walkowiak.

Dziękujemy Santander Universidades i firmie Andrzej Huzar Huzar-Software za wsparcie finansowe konkursu oraz Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej za owocną współpracę.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i ich promotorom!

Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali swoje prace na konkurs.

Bardzo dziękujemy Recenzentom za rzetelne i terminowe wykonanie recenzji prac.

Wyrazy podziękowania kierujemy do członków Komisji Konkursowej i wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji konkursu.

Przebieg uroczystości: Spotkanie poprowadził przewodniczący jury - prof. Zygmunt Mazur, który powitał Prezesa PTI prof. Mariana Nogę, Prezesa Oddziału Dolnośląskiego prof. Zbigniewa Huzara, laureatów i ich rodziny, promotorów i recenzentów, członków Rady Naukowej PTI, członków i sympatyków Oddziału Dolnośląskiego oraz przedstawicieli prasy.
Prezes PTI pogratulował laureatom uzyskanych nagród oraz podkreślił rangę konkursu i jego 33-letnią ciągłość - konkurs jest organizowany od 1984 roku.
Następnie sekretarz jury Zbigniew Szpunar odczytał wyniki konkursu, Prezes PTI Marian Noga wręczył dyplomy laureatom a przewodniczący jury Zygmunt Mazur wręczył upominki.
Laureaci przedstawili główne tezy i wyniki swoich prac, podziękowali jury, swoim promotorom i rodzicom.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym osobom, które uświetniły uroczystość swoją obecnością.

Zdjęcia z uroczystości są dostępne na stronie 7 (fot. Krzysztof Mazur).1 http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/
2 http://careercon.pl/konferencja/kariera-it-wroclaw-11-02-2017/
3 http://www.pmresearch.pl
4 http://www.pmresearch.pl/ankieta/
5 http://pti.wroc.pl/html/pdf/konkurs_wyniki33.pdf
6 http://pti.wroc.pl/html/konkurs.xml
7 http://pti.wroc.pl/https://goo.gl/photos/Esgx7sJoqQDXwFkW6© 2002-2017 Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski
Źródło: http://pti.wroc.pl/