Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Dolnośląski
PTI Oddział Dolnośląski

Konkurs na Najlepszą Informatyczną Książkę Roku 2019

Hanna Mazur (hanna.mazur@pwr.wroc.pl) , 2019-04-11

Autorów książek wydanych nie wcześniej niż w 2018 roku zapraszamy do udziału w Konkursie na Najlepszą Informatyczną Książkę Roku 2019 1, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Bezpłatne warsztaty Modern C++ Training dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Hanna Mazur (hanna.mazur@pwr.wroc.pl) , 2019-03-29

Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego zaprasza studentów Politechniki Wrocławskiej na bezpłatne warsztaty z języka C++.
Miejsce: Politechnika Wrocławska, bud. D-2, lab. 333c
Termin: 8 spotkań w poniedziałki, w godz. 17–20 w dniach: 08.04, 29.04, 6.05, 13.05, 20.05, 27.05, 03.06, 10.06
Zachęcamy do zapisów. Liczba miejsc ograniczona.
Prowadzący: Ryszard Świerczyński, Michał Stępniak
Zakres szkolenia: nowoczesne techniki programowania obiektowego w stale rozwijającym się języku C++. Podczas szkolenia zostanie przedstawiony standard C++11 z elementami standardów C++14 i C++17. Szkolenie obejmuje osiem trzygodzinnych spotkań odbywających się raz w tygodniu, w ramach których prowadzone będą interaktywne warsztaty, podczas których każdy uczestnik będzie we własnym zakresie realizował zadania, mające na celu przedstawienie i utrwalenie wiadomości przekazanych przez prowadzących szkolenie. Spotkania będą obejmowały część teoretyczną (krótki wykład wprowadzający w dane zagadnienie z jego demonstracją) i praktyczną, realizowaną na laptopach uczestników, na dostarczonej przez prowadzących wirtualnej maszynie z systemem operacyjnym Linux.
Program szkolenia: elementy standardu C++11 i ich wykorzystywanie w nowoczesnym podejściu do programowania obiektowego w języku C++ (kontenery, iteratory i algorytmy STL, inteligentne wskaźniki, wyrażenia lambda, semantyka przeniesienia) oraz zagadnienia związane z testowaniem jednostkowym napisanego kodu oraz metodologią implementacji kodu realizowaną w postaci wzorców projektowych.
Szkolenie kierowane jest do osób, które znają podstawy języka C++ i są świadome jak działa biblioteka standardowa języka C++. Wymagana jest znajomość programowania obiektowego, ponieważ będzie to podstawowe narzędzie pracy. Do pełnego wykorzystania oferty szkolenia konieczna jest znajomość dziedziczenia i polimorfizmu. Należy także znać podstawową składnię i operatory wykorzystywane w języku C++. Do uczestnictwa w kursie wymagane jest posiadanie własnego komputera.
Zapisy: Szkolenie przeznaczone jest dla studentów Politechniki Wrocławskiej. W celu zgłoszenia zainteresowania uczestnictwem w kursie należy wysłać wiadomość na adres moderncpptraining@gmail.com za pośrednictwem systemu poczty studenckiej. Wiadomości z innych adresów e-mail będą ignorowane. W wiadomości należy przesłać swoje dane: imię, nazwisko oraz wydział i kierunek studiów.
W przypadku dużego zainteresowania oferowanym szkoleniem organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia testu wejściowego, sprawdzającego wiedzę uczestników z wymaganego zakresu, na podstawie którego zostanie przeprowadzona selekcja uczestników kursu.

Patronat ODS dla Kariera IT

Hanna Mazur (hanna.mazur@pwr.wroc.pl) , 2019-01-22

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego objął patronatem honorowym wydarzenie Kariera IT 2, które odbędzie się 16 lutego 2019 r., w hotelu Sofitel we Wrocławiu. Zapraszamy do rejestracji i udziału.

Relacja z uroczystości 18 stycznia 2019 roku

Hanna Mazur (hanna.mazur@pwr.wroc.pl) , 2019-01-20

11 grudnia 2018 r. Komisja Konkursowa XXXV Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki ustaliła listę laureatów.
Skład Komisji Konkursowej:
prof. ndzw. dr hab. Zygmunt Mazur (przewodniczący),
prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński, prof. dr hab. inż. Andrzej Kwiecień, prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, prof. ndzw. dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. ndzw. dr hab. Jakub Swacha oraz doc. dr inż. Zbigniew Szpunar (sekretarz).
W piątek 18.01.2019 r. w Hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród Laureatom Konkursu.

Nagrodzeni:
I nagroda
- mgr inż. Patryk Gliszczyński, Deep Autoencoders for Unsupervised Image Segmentation in Optical Coherence Tomography, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec
II nagroda
- mgr Mikołaj Marciniak, Konstrukcja grafu o zadanym ciągu uogólnionych stopni wierzchołków, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Matematyki i Informatyki, promotor: prof. dr hab. Maciej Sysło
- mgr inż. Bartosz Prusak, Multi-objective Search for Comprehensible and Efficient Rule Ensembles, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, promotor: prof. dr hab. inż. Roman Słowiński
III nagroda
- mgr inż. Michał Krok, Quantum Walks in Image Segmentation, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki, promotor: dr inż. Katarzyna Rycerz
Wyróżnienia
- mgr inż. Bartłomiej Grochal, Tensor Networks Approach to Simulating Continuous-Time Stochastic Automata Networks, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki, promotor: dr inż. Katarzyna Rycerz
- mgr inż. Edyta Kuk, Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do sterowania procesami przemysłowymi na przykładzie podziemnego magazynu gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki Stosowanej, promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza
- mgr inż. Tomasz Rewak, Analiza sieci transportowych na przykładzie problemu relokacji rowerów miejskich, Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Inteligencji Obliczeniowej, promotor: dr inż. Piotr Bródka

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi wynikami 3 konkursu.

Historia konkursu jest dostępna na stronie 4.
Skład Komitetu Organizacyjnego: mgr Hanna Mazur (przewodnicząca), dr inż. Paweł Mazur
Nagrody ufundowało Polskie Towarzystwo Informatyczne. Dziękujemy firmie Andrzej Huzar Huzar-Software za wsparcie finansowe konkursu.

Po raz pierwszy do przesyłania prac on-line przez autorów wykorzystano nowy system informatyczny opracowany przez zespół w składzie:
mgr Hanna Mazur - kierownik projektu
Mikołaj Nowak, Kamil Raczycki, Filip Szenborn - studenci IV roku Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Przebieg uroczystości: Spotkanie poprowadził przewodniczący jury prof. Zygmunt Mazur, który powitał laureatów i ich rodziny, promotorów i recenzentów, Prezesa PTI Włodzimierza Marcińskiego, Prezesa Oddziału Dolnośląskiego prof. Lecha Madeyskiego, członków Rady Naukowej PTI w tym przewodniczącego Rady prof. Zdzisława Szyjewskiego z Oddziału Zachodniopomorskiego, członków i sympatyków Oddziału Dolnośląskiego oraz nagrodzonych Medalami i Statuetkami 70-lecia informatyki polskiej, m.in. pana Eugeniusza Bilskiego z żoną Teresą. Przewodniczący pogratulował laureatom uzyskanych nagród oraz podkreślił rangę konkursu i jego 35-letnią ciągłość - konkurs jest organizowany nieprzerwanie od 1984 roku. Przewodniczący zaprosił także laureatów do przygotowania referatów na Krajową Konferencję Inżynierii Oprogramowania 2019.
Sekretarz jury Zbigniew Szpunar odczytał wyniki konkursu, Prezes PTI wręczył dyplomy laureatom, a przewodniczący jury Zygmunt Mazur wręczył upominki od PTI.
Laureaci przedstawili główne tezy i wyniki swoich prac, podziękowali jury, swoim promotorom i rodzicom. Listy od nieobecnych laureatów odczytał Zbigniew Szpunar.
Następnie głos zabrał Prezes PTI, który gratulując laureatom ich sukcesów podkreślił znaczenie młodych informatyków w kontekście obchodzonego w 2018 roku 70-lecia polskiej informatyki.
Gratulacje nagrodzonym przekazał także Prezes ODS Lech Madeyski zapraszając laureatów do wstąpienia w szeregi członków PTI.
W imieniu Rady naukowej PTI głos zabrał jej przewodniczący Zdzisław Szyjewski, który pogratulował uzyskanych nagród laureatom i promotorom oraz pogratulował Oddziałowi Dolnośląskiemu dobrej organizacji konkursu wykonywanej już po raz 35!

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i ich promotorom!
Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali swoje prace na konkurs.
Bardzo dziękujemy Recenzentom za rzetelne i terminowe wykonanie recenzji prac.

Wyrazy podziękowania kierujemy do członków Komisji Konkursowej i wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji konkursu.

W drugiej części uroczystości Prezes PTI wręczył Medale 70-lecie polskiej informatyki Zbigniewowi Huzarowi i Lechowi Madeyskiemu, którzy nie odebrali ich podczas Wielkiej Gali w maju 2018 r. Medale 70-lecia polskiej informatyki z Wrocławia otrzymali:
- Huzar Zbigniew
- Kamburelis Thanasis
- Madeyski Lech
- Mazur Hanna
- Mazur Zygmunt
- Paszkowski Stefan
- Piwowar Bronisław
- Sysło Maciej

Prezes PTI wręczył także Statuetki 70-lecie polskiej informatyki Eugeniuszowi Bilskiemu, Andrzejowi Niemcowi i Zbigniewowi Szpunarowi. Statuetki 70-lecia polskiej informatyki z Wrocławia otrzymali:
- Bilski Eugeniusz
- Niemiec Andrzej
- Szpunar Zbigniew
- Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

W trzeciej części uroczystości prof. Maciej Sysło wygłosił niezwykle ciekawy wykład pt. "INFORMATYKA - klucz do zrozumienia, kariery, dobrobytu". Bardzo dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym osobom, które uświetniły uroczystość swoją obecnością.

Składka i wpisowe w 2019 roku

Hanna Mazur (hanna.mazur@pwr.wroc.pl) , 2019-01-15

Decyzją Zarządu Głównego PTI wysokość składki w 2019 roku wynosi:
80 zł - opłata normalna,
20 zł - opłata ulgowa (dla studentów i emerytów).
Wysokość wpisowego dla wszystkich osób - 20 zł.

Opłaty należy wpłacać do 31 marca 2019 roku na konto:
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE
Oddział Dolnośląski
BZWBK 4 Oddz. w Warszawie
88 1090 1056 0000 0001 1134 3209

Serdecznie dziękujemy członkom ODS za terminowe wpłaty składek!


1 http://rn.pti.org.pl/index.php/8-news/81-ikr2019
2 http://pti.wroc.pl/https://careercon.pl/konferencja/kariera-it-wroclaw-16-02-2019/
3 http://pti.wroc.pl/html/pdf/konkurs_wyniki35.pdf
4 http://kpm.pti.org.pl/archive/applications© 2002-2017 Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski
Źródło: http://pti.wroc.pl/