PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne: Oddział Dolnośląski 

Patronat ODS dla Kariera IT

Hanna Mazur, 2017-01-18

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego objął patronatem honorowym wydarzenie Kariera IT, które odbędzie się 11 lutego 2017 r., w hotelu Ibis Styles Wrocław Centrum. Zapraszamy do rejestracji i udziału.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety PTI

Hanna Mazur, 2017-01-17

Polskie Towarzystwo Informatyczne pod patronatem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Stowarzyszenia Project Management Polska (International Project Management Association – IPMA Polska) oraz Project Management Instutite Wrocław Branch zaprasza do badania dotyczącego stanu realizacji projektów informacyjnych w Polsce z lat 2014-2017.

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety.

Wyniki ankiety będą udostępnione osobom, które podadzą swój adres e-mail po wypełnieniu ankiety.

Kierownik projektu: dr inż. Kazimierz Frączkowski
Zespół badawczy: prof. PWr. dr hab. inż. Barbara Gładysz, dr inż. Ewa Prałat, mgr Hanna Mazur, mgr inż. Joanna Jastrzębska, mgr inż. Paweł Rola, mgr inż. Andrzej Misiaszek, mgr Agnieszka Skomra
Konsultanci: prof. zw. dr hab. inż. Dorota Kuchta, prof. PWr. dr hab. Zygmunt Mazur

Relacja z uroczystości ogłoszenia wyników XXXIII KPM

Hanna Mazur, 2017-01-17

13.01.2017 r. Klubie Profesorskim Politechniki Wrocławskiej miała miejsce uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród Laureatom XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki .

16 grudnia 2016 r. Komisja Konkursowa w składzie:
prof. PWr. dr hab. Zygmunt Mazur (przewodniczący),
prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński, prof. dr hab. inż. Andrzej Kwiecień, prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, prof. PWr. dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. dr hab. inż. Marian Noga oraz dr inż. Zbigniew Szpunar (sekretarz),
wyłoniła zwycięzców.

Nagrodzeni:
I nagroda
- mgr Agnieszka Paszkowska
A Study of Routing-Layer Failure Detection in Low-Power Wireless Networks
II nagroda
- mgr inż. Jakub Sawicki
Identification of low sensitivity regions for inverse problems solutions
III nagroda
- mgr Paweł Wieczorek
Formalizacja w systemie Coq algorytmu normalizacji przez ewaluacje dla teorii typów Martin-Löfa
Trzy równorzędne wyróżnienia
- mgr inż. Grzegorz Brodny Monitor emocji w interakcji człowiek-komputer
- mgr inż. Łukasz Jarząbek Porównanie wydajności i elastyczności programowania z wykorzystaniem mechanizmów unified memory oraz dynamic parallelism do tradycyjnego API programistycznego na platformie CUDA
- mgr Jakub Tarnawski A constant-factor approximation algorithm for the Asymmetric Traveling Salesman Problem on graphs with zero-one edge weights.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi wynikami konkursu.

Historia konkursu jest dostępna na stronie.
Skład Komitetu Organizacyjnego: mgr Hanna Mazur (przewodnicząca), dr inż. Paweł Mazur, dr inż. Anita Walkowiak.

Dziękujemy Santander Universidades i firmie Andrzej Huzar Huzar-Software za wsparcie finansowe konkursu oraz Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej za owocną współpracę.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i ich promotorom!

Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali swoje prace na konkurs.

Bardzo dziękujemy Recenzentom za rzetelne i terminowe wykonanie recenzji prac.

Wyrazy podziękowania kierujemy do członków Komisji Konkursowej i wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji konkursu.

Przebieg uroczystości: Spotkanie poprowadził przewodniczący jury - prof. Zygmunt Mazur, który powitał Prezesa PTI prof. Mariana Nogę, Prezesa Oddziału Dolnośląskiego prof. Zbigniewa Huzara, laureatów i ich rodziny, promotorów i recenzentów, członków Rady Naukowej PTI, członków i sympatyków Oddziału Dolnośląskiego oraz przedstawicieli prasy.
Prezes PTI pogratulował laureatom uzyskanych nagród oraz podkreślił rangę konkursu i jego 33-letnią ciągłość - konkurs jest organizowany od 1984 roku.
Następnie sekretarz jury Zbigniew Szpunar odczytał wyniki konkursu, Prezes PTI Marian Noga wręczył dyplomy laureatom a przewodniczący jury Zygmunt Mazur wręczył upominki.
Laureaci przedstawili główne tezy i wyniki swoich prac, podziękowali jury, swoim promotorom i rodzicom.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym osobom, które uświetniły uroczystość swoją obecnością.

Składka i wpisowe w 2017 roku

Hanna Mazur, 2017-01-16

Decyzją Zarządu Głównego PTI wysokość składki w 2017 roku wynosi:
80 zł - opłata normalna,
20 zł - opłata ulgowa (dla studentów i emerytów).

Wysokość wpisowego dla wszystkich osób - 20 zł.

Opłaty należy wpłacać do 31 marca 2017 roku na konto:


POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE
Oddział Dolnośląski
BZWBK 4 Oddz. w Warszawie
88 1090 1056 0000 0001 1134 3209

Serdecznie dziękujemy członkom ODS za terminowe wpłaty składek!

Zaproszenie na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu

Hanna Mazur, 2017-01-10

Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2016 r. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem kol. Zygmunta Mazura ustaliła listę laureatów XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, połączone ze spotkaniem noworocznym Oddziału Dolnośląskiego, odbędzie się 13 stycznia 2017 r. (piątek) w godz. 12.30-15.00 w Klubie Profesorskim Politechniki Wrocławskiej (Wyb. Wyspiańskiego 27, bud. A-1, s.238).

Dziękujemy Santander Universidades i firmie Andrzej Huzar Huzar-Software za wsparcie finansowe konkursu oraz Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej za owocną współpracę.

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków PTI na tę uroczystość.

© 2002-2016 Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski  -   Stopka redakcyjna