PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne: Oddział Dolnośląski 

60-lecie powstania ELWRO - historia działalności i rola w rozwoju informatyki polskiej

Hanna Mazur, 2019-06-27

26 czerwca 2019 r. w Sali Rektorskiej bud. H-14 Politechniki Wrocławskiej odbyło się sympozjum pt. Polskie komputery rodziły się w ELWRO we Wrocławiu.
Organizatorem spotkania był Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
Patronatem Honorowym wydarzenie objęli: Prezydent Wrocławia, Rektor Politechniki Wrocławskiej oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób w tym przedstawiciele Urzędu Miasta, byli pracownicy Elwro, profesorowie z wrocławskich uczelni, m.in. prorektor Politechniki Wrocławskiej Andrzej Kucharski, były rektor Uniwersytetu Wrocławskiego Leszek Pacholski, dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz wiceprezes Dolnośląskiego Oddziału PTI Zygmunt Mazur, prezes Dolnośląskiego Oddziału PTI Lech Madeyski, dziekan Wydziału Elektroniki PWr Czesław Smutnicki.
Spotkaniu przewodniczył jego główny organizator, wiceprezes Dolnośląskiego Oddziału PTI i wieloletni dyrektor Instytutu Informatyki Wydziału IZ PWr prof. Zbigniew Huzar. W swojej prezentacji omówił założenia i architekturę projektu Sieci Komputerowych Jednolitego Systemu (SKJS) opartych na produktach ELWRO oraz przedstawił zrealizowaną i wdrożoną do eksploatacji pilotażowej pierwszą wersję SKJS.
Rys historyczny obejmujący powstanie, rozwój i działalność w czasach świetności i u schyłku ELWRO przedstawił były pracownik zakładu Bogdan Safader. Po krótkiej przerwie kawowej prezentację na temat roli ELWRO, jego rozwoju na tle sektora komputerowego w Polsce oraz inicjatywy kierownictwa i pracowników zakładów omówił (stawiając wiele znaków zapytania) członek Zarządu Głównego PTI, przewodniczący Sekcji Historycznej Jerzy Nowak. Jednym z komputerów produkowanych przez ELWRO był polski mikrokomputer edukacyjny Elwro 800 Junior. Efekty społeczne produkcji i wdrożeń mikrokomputera Elwro 800 Junior oraz wielki wkład w upowszechnienie informatyki w Polsce zaprezentował prof. Wojciech Cellary z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Współautorem prezentacji był Paweł Krysztofiak (Advacom).
Rolę trzech głównych wrocławskich uczelni: Politechniki, Uniwersytetu i Akademii Ekonomicznej, w decyzji o umiejscowieniu zakładów elektronicznych we Wrocławiu oraz w kształceniu kadry dla ELWRO przedstawił dr Krzysztof Popiński z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Do powstania we Wrocławiu w latach 1959-1989 jednego z dwóch najważniejszych ośrodków polskiej informatyki w znacznym stopniu przyczyniła się współpraca ELWRO z uczelniami wrocławskimi, a także z innymi organizacjami takimi jak ZETO, NOT czy PTE.
Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem (a także z sentymentem) wysłuchali wspomnień członka Oddziału Dolnośląskiego PTI, pracownika Politechniki Wrocławskiej dra Zbigniewa Szpunara, dotyczących funkcjonowania Elektronicznych Zakładów Naukowych jako szkoły średniej powstałej w 1963 roku i działającej w najbliższym sąsiedztwie i pod patronatem ELWRO. Szkoła swoją ofertą edukacyjną wpisywała się w nowoczesną koncepcję budowania dolnośląskiej kadry techników z zakresu elektroniki, automatyki i informatyki, na wysokim poziomie merytorycznym, umożliwiającym absolwentom dalsze kształcenie, rozwój zawodowy i naukowy.
Z historią ELWRO nierozerwalnie wiąże się także historia wrocławskiego Instytutu Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów (IKSAiP), gdzie projektowano ważniejsze systemy i urządzenia wdrażane do produkcji w ELWRO. O tym niezwykle ważnym dla ELWRO ośrodku badawczo-rozwojowym opowiedział członek Oddziału Dolnośląskiego PTI, pracownik Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego dr Leszek Grocholski. W swoim wystąpieniu kol. Grocholski przypomniał także sylwetki wywodzących się z IKSAiP czołowych konstruktorów urządzeń analogowych/cyfrowych oraz wybitnych inżynierów oprogramowania.
Na zakończenie spotkania prof. Leszek Pacholski z Uniwersytetu Wrocławskiego poprowadził panel dyskusyjny, podczas którego jego uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytania: Co nam pozostało we Wrocławiu po ELWRO? Jakie ślady działalności ELWRO odnajdujemy w aktualnym rozwoju informatyki dolnośląskiej? Uczestnicy panelu: Iwona Makowiecka (kierownik Biura Regionalnego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Wrocławiu), dr Roman Durka (prezes zarządu S4E), Konrad Weiske (SpyroSoft), Grzegorz Rudno-Rudziński (Managing Partner Unity Group) podjęli próbę oceny bieżącego stanu oraz kierunków zmian IT we Wrocławiu.
Prelegenci oraz członkowie Oddziału Dolnośląskiego PTI otrzymali książkę autorstwa Marka Hołyńskiego pt. Polska informatyka: zarys historii, wydaną przez PTI w 2019 roku.
Miłym elementem spotkania było wręczenie przez Prezesa ODS PTI Lecha Madeyskiego srebrnej odznaki PTI profesorowi Zbigniewowi Huzarowi przyznanej przez Zarząd Główny PTI w maju 2018 roku.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom sympozjum.

XXXVI edycja konkursu prac magisterskich z informatyki

Hanna Mazur, 2019-05-19

Dolnośląski Oddział PTI ogłasza XXXVI edycję Ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki.
Prace na konkurs można zgłaszać do 10 października 2019 roku.
W konkursie mogą wziąć udział absolwenci uczelni wyższych w Polsce (również obywatele innych krajów), których prace dyplomowe dotyczą informatyki, i którzy obronili te prace w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie konkursu.

Zaproszenie na sympozjum upamiętniające ELWRO

Hanna Mazur, 2019-05-12

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na sympozjum "Polskie komputery rodziły się w ELWRO we Wrocławiu" poświęcone upamiętnieniu sześćdziesięciolecia powstania Wrocławskich Zakładów Elektronicznych ELWRO.

Termin: 26 czerwca 2019 r. (środa), godz. 11:00-15:00
Miejsce: Politechnika Wrocławska, bud. H-14, Wybrzeże Wyspiańskiego 27

Organizatorzy:
- Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego
- Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Wydarzenie objęte jest Patronatem Honorowym:
- Prezydenta Wrocławia
- Rektora Politechniki Wrocławskiej
- Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Konkurs na Najlepszą Informatyczną Książkę Roku 2019

Hanna Mazur, 2019-04-11

Autorów książek wydanych nie wcześniej niż w 2018 roku zapraszamy do udziału w Konkursie na Najlepszą Informatyczną Książkę Roku 2019, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Bezpłatne warsztaty Modern C++ Training dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Hanna Mazur, 2019-03-29

Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego zaprasza studentów Politechniki Wrocławskiej na bezpłatne warsztaty z języka C++.
Miejsce: Politechnika Wrocławska, bud. D-2, lab. 333c
Termin: 8 spotkań w poniedziałki, w godz. 17–20 w dniach: 08.04, 29.04, 6.05, 13.05, 20.05, 27.05, 03.06, 10.06
Zachęcamy do zapisów. Liczba miejsc ograniczona.
Prowadzący: Ryszard Świerczyński, Michał Stępniak
Zakres szkolenia: nowoczesne techniki programowania obiektowego w stale rozwijającym się języku C++. Podczas szkolenia zostanie przedstawiony standard C++11 z elementami standardów C++14 i C++17. Szkolenie obejmuje osiem trzygodzinnych spotkań odbywających się raz w tygodniu, w ramach których prowadzone będą interaktywne warsztaty, podczas których każdy uczestnik będzie we własnym zakresie realizował zadania, mające na celu przedstawienie i utrwalenie wiadomości przekazanych przez prowadzących szkolenie. Spotkania będą obejmowały część teoretyczną (krótki wykład wprowadzający w dane zagadnienie z jego demonstracją) i praktyczną, realizowaną na laptopach uczestników, na dostarczonej przez prowadzących wirtualnej maszynie z systemem operacyjnym Linux.
Program szkolenia: elementy standardu C++11 i ich wykorzystywanie w nowoczesnym podejściu do programowania obiektowego w języku C++ (kontenery, iteratory i algorytmy STL, inteligentne wskaźniki, wyrażenia lambda, semantyka przeniesienia) oraz zagadnienia związane z testowaniem jednostkowym napisanego kodu oraz metodologią implementacji kodu realizowaną w postaci wzorców projektowych.
Szkolenie kierowane jest do osób, które znają podstawy języka C++ i są świadome jak działa biblioteka standardowa języka C++. Wymagana jest znajomość programowania obiektowego, ponieważ będzie to podstawowe narzędzie pracy. Do pełnego wykorzystania oferty szkolenia konieczna jest znajomość dziedziczenia i polimorfizmu. Należy także znać podstawową składnię i operatory wykorzystywane w języku C++. Do uczestnictwa w kursie wymagane jest posiadanie własnego komputera.
Zapisy: Szkolenie przeznaczone jest dla studentów Politechniki Wrocławskiej. W celu zgłoszenia zainteresowania uczestnictwem w kursie należy wysłać wiadomość na adres moderncpptraining@gmail.com za pośrednictwem systemu poczty studenckiej. Wiadomości z innych adresów e-mail będą ignorowane. W wiadomości należy przesłać swoje dane: imię, nazwisko oraz wydział i kierunek studiów.
W przypadku dużego zainteresowania oferowanym szkoleniem organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia testu wejściowego, sprawdzającego wiedzę uczestników z wymaganego zakresu, na podstawie którego zostanie przeprowadzona selekcja uczestników kursu.

© 2002-2017 Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski  -   Stopka redakcyjna