PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne: Oddział Dolnośląski 

Zmarł prof. Adam Grzech

Hanna Mazur, 2016-11-22

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 21 listopada 2016 r. zmarł nasz wspaniały Kolega, prof. dr hab. inż. Adam Grzech, członek Dolnośląskiego Oddziału PTI, pracownik Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Cześć Jego Pamięci!

Msza za śp. Profesora Adama Grzecha zostanie odprawiona 26.11.2016 r. (sobota) o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca, ul. Bujwida 51.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godz. 12:00 na cmentarzu parafialnym pw. Św. Wawrzyńca.

Godzina kodowania

Hanna Mazur, 2016-10-20

Godzina Kodowania, organizowana w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week), jest powszechnie uważana za największą inicjatywę edukacyjną. Dotychczas wzięło w niej udział ponad 140 mln uczestników z całego świata (głównie uczniów).
Więcej >>

Odznaczenia państwowe

Hanna Mazur, 2016-10-02

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Informatycznego za zasługi w promowaniu idei społeczeństwa informacyjnego oraz za działalność naukową Prezydent RP nadał Srebrny Krzyż Zasługi członkom PTI m.in. czterem członkom Oddziału Dolnośląskiego:
Lechowi Madeyskiemu
Hannie Mazur
Andrzejowi Niemcowi
Januszowi Żmudzińskiemu

(MP z 15 lipca 2016, poz. 672).

Uroczyste wręczenie odznaczeń przez wicewojewodę Artura Standowicza odbyło się 30 września 2016 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Relacja z uroczystości jest na stronie PTI oraz na stronie Urzędu Wojewódzkiego.


Badanie ankietowe stanu realizacji projektów informacyjnych

Hanna Mazur, 2016-09-20

Polskie Towarzystwo Informatyczne pod patronatem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Stowarzyszenia Project Management Polska (International Project Management Association – IPMA Polska) oraz Project Management Instutite Wrocław Branch zaprasza do badania dotyczącego stanu realizacji projektów informacyjnych w Polsce z lat 2014-2017.

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety.

Wyniki będą dostępne w internetowym systemie badawczym dla osób, które przyczynią się do pozyskania reprezentatywnych informacji. Przewidziane są również nagrody, które zostaną rozlosowane wśród uczestników badań ankietowych.

Kierownik projektu: dr inż. Kazimierz Frączkowski
Zespół badawczy: prof. PWr. dr hab. inż. Barbara Gładysz, dr inż. Ewa Prałat, mgr Hanna Mazur, mgr inż. Joanna Jastrzębska, mgr inż. Paweł Rola, mgr inż. Andrzej Misiaszek, mgr Agnieszka Skomra, Rafał Słuja.
Konsultanci: prof. zw. dr hab. inż. Dorota Kuchta, prof. PWr. dr hab. Zygmunt Mazur

Zakończyła się XVIII KKIO

Hanna Mazur, 2016-09-18

Zakończyła się XVIII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO) zorganizowana przez Dolnośląski Oddział PTI przy współudziale Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Katedry Inżynierii Oprogramowania z Wydziału Informatyki i Zarządzania PWr.
Konferencja odbyła się we Wrocławiu w dniach 15-17 września 2016 r.
Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za wspólne spotkanie.
Więcej informacji o Konferencji można znaleźć na witrynie KKIO 2016.

© 2002-2016 Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski  -   Stopka redakcyjna