PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne: Oddział Dolnośląski 

Relacja z uroczystości ogłoszenia wyników XXXIV KPM

Hanna Mazur, 2018-01-14

12.01.2018 r. w Klubie Profesorskim Politechniki Wrocławskiej odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród Laureatom XXXIV Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki.

08 grudnia 2017 r. Komisja Konkursowa w składzie:
prof. ndzw. dr hab. Zygmunt Mazur (przewodniczący),
prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński, prof. dr hab. inż. Andrzej Kwiecień, prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, prof. ndzw. dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. ndzw. dr hab. Jakub Swacha oraz doc. dr inż. Zbigniew Szpunar (sekretarz),
wyłoniła zwycięzców.
Nagrodzeni:
I nagroda
- mgr Bartłomiej Dudek (UWr, promotor: dr Paweł Gawrychowski)
Edit Distance between Unrooted Trees in Cubic Time
II nagroda
- mgr Małgorzata Gałązka (UW, promotor: prof. ndzw. dr hab. Stefan Dziembowski)
Ekspandery w schematach odświeżania kodowania liniowego odpornych na ataki fizyczne
III nagroda
- mgr Radosław Piórkowski (UW, promotor: prof. dr hab. Sławomir Lasota)
Algorytmy dla sieci Petriego z danymi
Cztery równorzędne wyróżnienia
- mgr inż. Michał Janczykowski (AGH, promotor: dr inż. Wojciech Turek) Skalowalna metoda symulacji ruchu miejskiego
- mgr inż. Magdalena Papiernik (PGd, promotor: dr inż. Jakub Miler) Model dojrzałości obszaru UX w organizacjach prowadzących zwinne projekty informatyczne
- mgr Jakub Sygnowski (UW, promotor: dr hab. Henryk Michalewski) Learning agents to play Atari games using the RAM memory
- mgr inż. Tomasz Świstak (PWr, doc. dr inż. Jacek Gruber) Wykorzystanie technik sztucznej inteligencji do automatycznego komponowania muzyki.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi wynikami konkursu.

Historia konkursu jest dostępna na stronie.
Skład Komitetu Organizacyjnego: mgr Hanna Mazur (przewodnicząca), dr inż. Paweł Mazur, dr inż. Anita Walkowiak-Gall.
Nagrody ufundowało Polskie Towarzystwo Informatyczne. Dziękujemy firmie Andrzej Huzar Huzar-Software za wsparcie finansowe konkursu.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i ich promotorom!
Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali swoje prace na konkurs.
Bardzo dziękujemy Recenzentom za rzetelne i terminowe wykonanie recenzji prac.

Wyrazy podziękowania kierujemy do członków Komisji Konkursowej i wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji konkursu.

Przebieg uroczystości: Spotkanie poprowadził przewodniczący jury - prof. Zygmunt Mazur, który powitał laureatów i ich rodziny, promotorów i recenzentów, Prezesa Oddziału Dolnośląskiego prof. Lecha Madeyskiego, członków Rady Naukowej PTI w tym przewodniczącego Rady prof. Zdzisława Szyjewskiego z Oddziału Zachodniopomorskiego, członków i sympatyków Oddziału Dolnośląskiego oraz przedstawicieli prasy. Przewodniczący pogratulował laureatom uzyskanych nagród oraz podkreślił rangę konkursu i jego 34-letnią ciągłość - konkurs jest organizowany od 1984 roku.
Następnie sekretarz jury Zbigniew Szpunar odczytał wyniki konkursu, przewodniczący jury Zygmunt Mazur wręczył dyplomy laureatom, a Prezes ODS PTI Lech Madeyski wręczył upominki od PTI oraz kupony dostępu do kursów on-line przekazane przez firmę Mobilo A. Kraik, której bardzo dziękujemy w imieniu nagrodzonych.
Po raz pierwszy w tej edycji do recenzowania prac on-line wykorzystano nowy system informatyczny opracowany przez zespół w składzie:
mgr Hanna Mazur - kierownik projektu
Mikołaj Nowak, Kamil Raczycki, Filip Szenborn - studenci III roku Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
Przewodniczący jury wręczył członkom zespołu projektowego podziękowania i przekazał gratulacje za dobrze wykonany system.
W dalszej części Laureaci przedstawili główne tezy i wyniki swoich prac, podziękowali jury, swoim promotorom i rodzinom.
Następnie w swoim wystąpieniu gratulacje nagrodzonym przekazał prof. Lech Madeyski zapraszając ich na koniec do wstąpienia w szeregi członków PTI.
Przewodniczący Sekcji Przyszłości PTI Adrian Kapczyński z Oddziału Górnośląskiego poprosił laureatów o włączenie się w inicjatywę związaną z 70-leciem polskiej informatyki, której owocem ma być cyfrowa książka na temat informatyki przyszłości.
Na zakończenie głos zabrał prof. Cezary Orłowski z Oddziału Pomorskiego - wiceprzewodniczący Rady Naukowej PTI, który pogratulował uzyskanych nagród laureatom i promotorom oraz pogratulował Oddziałowi Dolnośląskiemu dobrej organizacji konkursu wykonywanej już po raz 34!
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym osobom, które uświetniły uroczystość swoją obecnością.

Zdjęcia z uroczystości są dostępne na stronie (fot. Krzysztof Mazur).


Składka i wpisowe w 2018 roku

Hanna Mazur, 2018-01-07

Decyzją Zarządu Głównego PTI wysokość składki w 2018 roku wynosi:
80 zł - opłata normalna,
20 zł - opłata ulgowa (dla studentów i emerytów).
Wysokość wpisowego dla wszystkich osób - 20 zł.

Opłaty należy wpłacać do 31 marca 2018 roku na konto:
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE
Oddział Dolnośląski
BZWBK 4 Oddz. w Warszawie
88 1090 1056 0000 0001 1134 3209

Serdecznie dziękujemy członkom ODS za terminowe wpłaty składek!

Wideokonferencja w sprawie RODO - 9.01.2018

Hanna Mazur, 2018-01-05

W imieniu ISACA Warszawa zapraszamy na wideokonferencyjne spotkanie poświęcone RODO, które odbędzie się 9 stycznia 2018 r. (wtorek), w godz. 16.00-18.00.
Adres transmisji>>.
Podczas spotkania zostaną omówione zagadnienia dotyczące zarządzania incydentami oraz wyniki spotkania w dniu 8.01.2018 w Ministerstwie Cyfryzacji podsumowującego Konsultacje Społeczne dotyczące pakietu zmian legislacyjnych wdrażających ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (RODO).

Próbna matura z informatyki

Hanna Mazur, 2017-12-27

Próbna matura z informatyki odbędzie się 09 stycznia 2018 roku o godzinie 9.00.
Matura ma zasięg ogólnopolski. Po raz ósmy organizowana jest przez Oddział Kujawsko-Pomorski PTI wspólnie z Zakładem Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu.
Serdecznie zapraszamy zainteresowane szkoły i uczniów do zapoznanie się z procedurami opisanymi na stronie CKE.
więcej >>

Życzenia

Hanna Mazur, 2017-12-23

Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt i Nowego Roku 2018,
zdrowia, radości, spokoju i zadowolenia
członkom i sympatykom PTI
życzy
Zarząd Dolnośląskiego Oddziału PTI

© 2002-2017 Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski  -   Stopka redakcyjna