PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne: Oddział Dolnośląski 

Aktualności

<< poprzednia | wszystkie wiadomości | następna >>

Relacja z uroczystości ogłoszenia wyników XXXII Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Hanna Mazur, 2016-01-15

W dniu dzisiejszym (15.01.2016 r.) w sali Papieskiej w Hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród Laureatom XXXII Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki .

11 grudnia 2015 r. Komisja Konkursowa w składzie:
prof. PWr. dr hab. Zygmunt Mazur (przewodniczący),
prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński, prof. dr hab. inż. Adam Grzech, prof. dr hab. inż. Andrzej Kwiecień, prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, prof. PWr. dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. dr hab. inż. Marian Noga oraz dr inż. Zbigniew Szpunar (sekretarz),
zakończyła prace i wyłoniła zwycięzców.

Nagrodzeni:
I nagroda:
- mgr Michał Ciszewski
"Efficient Code Banking for Internet of Things Microcontrollers"
II nagroda:
- mgr Mateusz Lango
"Analiza i rozszerzenia klasyfikatora złożonego Roughly Balanced Bagging dla danych niezrównoważonych"
III nagroda
- mgr inż. Andrzej Dębski i mgr inż Bartłomiej Szczepanik
"Scalable Architecture of Cloud Application Based on CQRS and Event Sourcing"
Trzy równorzędne wyróżnienia:
- mgr inż. Olgierd Grodzki "Microlocalization techniques for mobile context-aware systems"
- mgr inż. Mateusz Lewandowski "Approximation algorithms for node-weighted prize-collecting Steiner tree problems on planar graphs "
- mgr inż. Bartosz Niemczura "Analiza wpływu w wybranych mediach społecznościowych".

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi wynikami konkursu.

Historia konkursu jest dostępna na stronie. Skład Komitetu Organizacyjnego: mgr Hanna Mazur (przewodnicząca), dr inż. Paweł Mazur, dr inż. Anita Walkowiak.

Nagrody i wyróżnienia ufundowało Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i ich promotorom!

Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali swoje prace na konkurs.

Bardzo dziękujemy Recenzentom za rzetelne i terminowe wykonanie recenzji prac.

Wyrazy podziękowania kierujemy do członków Komisji Konkursowej i wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji konkursu.

Przebieg uroczystości: Spotkanie poprowadził przewodniczący jury - prof. Zygmunt Mazur, który powitał Prezesa PTI prof. Mariana Nogę, Prezesa Oddziału Dolnośląskiego prof. Zbigniewa Huzara, laureatów i ich rodziny, promotorów i recenzentów, członków Rady Naukowej PTI, członków i sympatyków Oddziału Dolnośląskiego oraz przedstawicieli prasy.
Prezes PTI pogratulował laureatom uzyskanych nagród oraz podkreślił rangę konkursu i jego 32-letnią ciągłość.
Następnie sekretarz jury Zbigniew Szpunar odczytał wyniki konkursu, Prezes PTI Marian Noga wręczył dyplomy laureatom a przewodniczący jury Zygmunt Mazur wręczył upominki.
Laureaci przedstawili główne tezy i wyniki swoich prac, podziękowali jury, swoim promotorom i rodzicom.

W drugiej części uroczystości Zygmunt Mazur przedstawił sylwetkę laureata IV edycji tego konkursu (z 1987 roku) a obecnie prof. PP dr hab. inż. Jerzego Stefanowskiego, promotora 4 laureatów - w latach 2002, 2007, 2010 i 2015. Profesor Jerzy Stefanowski przedstawił interesujący wykład pt. "Od modelowania niepewności w systemach informacyjnych do złożonych systemów uczących się".

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym osobom, które uświetniły uroczystość swoją obecnością.

Zdjęcia z uroczystości są dostępne na stronie (fot. Krzysztof Mazur).


© 2002-2017 Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski  -   Stopka redakcyjna
Dział redaguje: Paweł Mazur