PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne: Oddział Dolnośląski 

Izba Rzeczoznawców

Celem Izby Rzeczoznawców PTI jest wykonywanie ekspertyz, wydawanie opinii i opracowywanie recenzji w dziedzinie teleinformatyki.

Lista Rzeczoznawców PTI z Oddziału Dolnośląskiego:

 1. Daleczko Zbigniew
 2. Dyczkowski Mirosław
 3. Frączkowski Kazimierz
 4. Gospodarek Tadeusz
 5. Grocholski Leszek
 6. Madeyski Lech
 7. Mazur Hanna
 8. Mazur Zygmunt
 9. Niemiec Andrzej
 10. Pluta Zygmunt
 11. Stolarski Marek Piotr
 12. Wyrostek Arkadiusz
 13. Ziemba Krzysztof
 14. Żmudziński Janusz

© 2002-2017 Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski  -   Stopka redakcyjna
Ostatnia aktualizacja: 03 sierpnia 2015    Dział redagują: Paweł Mazur Hanna Mazur