PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne: Oddział Dolnośląski 

Wstąp do Polskiego Towarzystwa Informatycznego!

     Aby wstąpić do Polskiego Towarzystwa Informatycznego, należy wypełnić druk deklaracji zamieszczony na naszej stronie i złożyć go w Sekratariacie Oddziału. Do wniosku dołączyć należy dwie opinie członków PTI o osobie składającej wniosek. Członkowie ci, którzy do PTI muszą należeć co najmniej od dwóch lat, staną się członkami wprowadzającymi kandydata.

Pobierz formularz Deklaracji oraz zapoznaj się z fragmentem Statutu PTI dotyczącego członków i procedur ich przyjmowania.

© 2002-2017 Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski  -   Stopka redakcyjna
Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2007    Dział redaguje: Pawel Mazur